Lei Maria da Penha: Boa parte das vítimas recua e desiste de manter queixa